04/29
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 20 str. 7 dalimi informuojame, kad 2020 m. balandžio 27 d. įvyko eilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame balsų dauguma buvo pritarta vidaus audito tarnybos, valdybos ir paskolų komiteto veiklos ataskaitoms, priimti nutarimai dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo,  … Read more
04/29
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
SVARSTYTA: Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Siūloma ataskaitą įvertinti teigiamai. NUTARTA: Vidaus audito tarnybos ataskaitą įvertinti teigiamai. SVARSTYTA: Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Siūloma ataskaitą įvertinti teigiamai. NUTARTA: Valdybos ataskaitą įvertinti teigiamai. SVARSTYTA: Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Siūloma ataskaitą įvertinti teigiamai. NUTARTA: Paskolų komiteto  … Read more
04/29
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
Informacija apie pakartotinio VNS, įvykusio 2020 04 17 priimtus nutarimus Vadovaujantis Kredito unijų įstatymu, teikiame informaciją apie 2020 m. balandžio 17  d. įvykusio Panevėžio kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus: Stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai. Valdybos  … Read more
04/28
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
Informuojame, kad 2020-04-28 įvyko pakartotinis eilinis visuotinis kredito unijos „Sūduvos parama“ narių susirinkimas, kuriame buvo priimti šie nutarimai: Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2019 m. įvertinta teigiamai; Valdybos veiklos ataskaita už 2019 m. įvertinta teigiamai; Paskolų komiteto ataskaita už 2019 m. įvertinta teigiamai; Patvirtintas  … Read more
04/28
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
Utenos kredito unijos narių dėmesiui! Vadovaudamiesi Kredito unijų įstatymo 20 str. 7 p., informuojame, kad 2020 m. balandžio 24 d. įvyko pakartotinis visuotinis Utenos unijos narių susirinkimas, kuriame buvo priimti šie nutarimai:: Teigiamai įvertinta vidaus audito tarnybos ataskaita; Teigiamai įvertinta valdybos ataskaita; Teigiamai įvertinta paskolų  … Read more