04/03
|
Kategorija: Naujienos
Grinkiškio kredito unijos  pakartotinio visuotinio narių susirinkimo , vykusio 2018 m. kovo 23d. priimti nutarimai: Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Teigimai įvertinti stebėtojų tarybos ataskaitą. Teigiamai įvertinti valdymo organų darbą. Vidaus audito tarnybos ataskaita dėl kredito unijos finansinės –ūkinės veiklos. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Teigiamai   … Read more
03/30
|
Kategorija: Naujienos
PRANEŠIMAS Šilutės kredito unijos narių dėmesiui! 2018 m. kovo 16 d. įvyko Visuotinis eilinis pakartotinis narių susirinkimas, kurio metu priimti šie sprendimai: teigiamai įvertinta stebėtojų tarybos, valdybos, paskolų komiteto bei vidaus audito tarnybos ataskaitos, patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkiniai, paskirstytas pelnas, patvirtinta 2018 m. pajamų  … Read more
03/30
|
Kategorija: Naujienos
Anykščių kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2018 m. kovo 27 d. priimti nutarimai: SVARSTYTA: Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Įvertinti stebėtojų tarybos darbą teigiamai. SVARSTYTA. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Įvertinti vidaus audito tarnybos vadovės darbą teigiamai. SVARSTYTA. Valdybos veiklos  … Read more
03/30
|
Kategorija: Naujienos
2018 m. kovo 29 d. 16:00 val. įvykusiame Centro kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime, vykusiame kredito unijos patalpose adresu A. Mickevičiaus g. 40, Kaunas, buvo vienbalsiai priimti šie sprendimai: Patvirtinti 2017 m. stebėtojų tarybos ataskaitą. Patvirtinti 2017 m. revizoriaus ataskaitą. Patvirtinti 2017 m.  … Read more
03/30
|
Kategorija: Naujienos
Širvintų kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2018 m. kovo 23 d., priimti nutarimai: Stebėtojų tarybos veiklos ataskaita už 2017 m. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: 2017 m. stebėtojų tarybos ataskaitą tvirtinti, įvertinant ją teigiamai.  Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2017 metus. Ataskaitos įvertinimas.NUTARTA: 2017  … Read more