04/06
|
Kategorija: Naujienos
Vadovaujantis Kredito unijų įstatymu, teikiame informaciją apie 2018 m. kovo 27 d. įvykusio Vilkaviškio kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus: teigiamai įvertintos stebėtojų tarybos, vidaus audito tarnybos, valdybos, paskolų komiteto ataskaitos, patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys, paskirstytas pelnas, patvirtinta 2018 m. pajamų-išlaidų  … Read more
04/05
|
Kategorija: Naujienos
Kredito unijos „Tikroji viltis“  pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2018 m. kovo 30 d. priimti nutarimai: Stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai. Patvirtinta metinė finansinė atskaitomybė. Patvirtinta 2017 m. pelno (nuostolio)  … Read more
04/05
|
Kategorija: Naujienos
Naftininkų kredito unijos visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2018 m. kovo 23 d. nutarimai: Nr. Darbotvarkės klausimai Nutarimai 1. Stebėtojų tarybos veiklos ataskaita už 2017 metus. Ataskaitos įvertinimas. Patvirtinta 2017 m. Stebėtojų tarybos veiklos ataskaitą. 2. Revizorės ataskaita 2017 metus. Ataskaitos įvertinimas. Patvirtinta 2017 m. revizorės  … Read more
04/05
|
Kategorija: Naujienos
Kretingos kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2018 m. kovo 27 d. priimti nutarimai: Stebėtojų tarybos ataskaita 2017 m. įvertinta teigiamai. Išorės ir vidaus audito tarnybos ataskaita 2017 m. įvertinta teigiamai. Valdybos ataskaita 2017 m. įvertinta teigiamai. Paskolų komiteto ataskaita 2017 m. įvertinta teigiamai.  … Read more
04/03
|
Kategorija: Naujienos
2018 m. kovo 23 d. įvyko Pakruojo ūkininkų kredito unijos pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, priimti šie nutarimai: Stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai. Patvirtinta metinė finansinė atskaitomybė. Patvirtinta 2017 metų pelno  … Read more