04/09
|
Kategorija: Naujienos
PRANEŠIMAS apie pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus Kredito unijos „Panevėžio regiono taupomoji kasa“ pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime, įvykusiame 2018 m. kovo 30  d., priimti sprendimai: Patvirtinti Kredito unijos 2017 m. valdybos ataskaitą ir ją įvertinti teigiamai. Patvirtinti Kredito unijos 2017 m. stebėtojų  … Read more
04/06
|
Kategorija: Naujienos
Plungės kredito unijos visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2018 m. kovo 21 d. Nutarimai Nr. Darbotvarkės klausimai Nutarimai 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2017 metus. Ataskaitos įvertinimas. 2017 m. vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai. 2. Valdybos veiklos ataskaita už 2017 metus. Ataskaitos įvertinimas 2017  … Read more
04/06
|
Kategorija: Naujienos
PRANEŠIMAS Kredito unijos Skuodo bankelis narių dėmesiui!  2018 m. kovo 23 d. įvyko Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kurio metu priimti šie sprendimai: teigiamai įvertintos stebėtojų tarybos, vidaus audito tarnybos, valdybos bei paskolų komiteto ataskaitos; patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkiniai, priimtas nutarimas dėl nuostolio dengimo tvarkos;  … Read more
04/06
|
Kategorija: Naujienos
Kadangi 2018 m. kovo 16 d. visuotiniame Kauno arkivyskupijos kredito unijos (toliau – ARKU) visuotiniame narių susirinkime (toliau – VNS) nesusidarė kvorumas, buvo sušauktas pakartotinis VNS 2018 m. kovo 23 d. 11:00 val., kuriame dalyvavo 23 tikrasis ARKU narys ir iš anksto pagal biuletenių išdavimo  … Read more
04/06
|
Kategorija: Naujienos
Vadovaujantis Kredito unijų įstatymu, teikiame informaciją apie 2018 m. kovo 27 d. įvykusio Vilkaviškio kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus: teigiamai įvertintos stebėtojų tarybos, vidaus audito tarnybos, valdybos, paskolų komiteto ataskaitos, patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys, paskirstytas pelnas, patvirtinta 2018 m. pajamų-išlaidų  … Read more