04/12
|
Kategorija: Naujienos
Informuojame, kad 2018 m. kovo 30 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje įvyko pakartotinis visuotinis Utenos kredito unijos narių susirinkimas. Susirinkime iš 1549 balso teisę turėjusių narių dalyvavo 90 narių, iš kurių 47 nariai balsavo raštu. LR Kredito unijų įstatymas reikalauja,  … Read more
04/12
|
Kategorija: Naujienos
VILNIAUS KREDITO UNIJOS PAKARTOTINIO EILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO, ĮVYKUSIO 2018 M. KOVO 31 D. PRIIMTI NUTARIMAI: 2017 m. stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai. 2017 m. vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai. 2017 m. valdybos ataskaita įvertinta teigiamai. 2017 m. paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai. 2017  … Read more
04/11
|
Kategorija: Naujienos
PRANEŠIMAS 2018 m. kovo 23 d. įvyko Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kurio metu priimti šie sprendimai: teigiamai įvertintos stebėtojų tarybos, revizorės, valdybos bei paskolų komiteto ataskaitos; patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkiniai, priimtas nutarimas dėl pelno paskirstymo tvarkos; patvirtinta 2018 m. pajamų – išlaidų sąmata; naujai  … Read more
04/11
|
Kategorija: Naujienos
Kredito unijos „JONAVOS ŽEMĖ“ pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2018 m. kovo 26 d. priimti nutarimai: Stebėtojų tarybos ataskaita ir įvertinimas. NUTARTA: Stebėtojų tarybos ataskaitą įvertinti teigiamai. Vidaus audito tarnybos ataskaita ir įvertinimas. NUTARTA: Vidaus audito tarnybos ataskaitą įvertinti teigiamai. Valdybos ataskaita ir įvertinimas. NUTARTA:  … Read more
04/10
|
Kategorija: Naujienos
PRANEŠIMAS apie pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus Pasvalio kredito unijos  pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime, įvykusiame 2018 m. kovo 27  d., priimti sprendimai: Patvirtinta 2017 m. valdybos ataskaita ir įvertinta teigiamai. Patvirtinta 2017 m. paskolų komiteto ataskaita ir įvertinta teigiamai. Patvirtinta 2017 m.  … Read more