04/09
|
Kategorija: Naujienos
Anykščių kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2019 m. kovo 27 d. priimti nutarimai.Daugiau informacijos ČIA
04/04
|
Kategorija: Naujienos
KREDITO UNIJOS „VIEVIO TAUPA“ PAKARTOTINIO EILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO, ĮVYKUSIO 2019 M. KOVO 25 D. PRIIMTI NUTARIMAI: Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 dalimi informuojame, kad 2019-03-25 įvyko eilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti šie nutarimai: Stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai; Vidaus  … Read more
04/04
|
Kategorija: Naujienos
Kredito unijos Skuodo bankelis narių dėmesiui!  2019 m. kovo 22 d. įvyko pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kurio metu priimti šie sprendimai: teigiamai įvertintos vidaus audito tarnybos, valdybos bei paskolų komiteto ataskaitos; patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkiniai, priimtas nutarimas dėl pelno paskirstymo tvarkos; patvirtinta 2019 m.  … Read more
04/04
|
Kategorija: Naujienos
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 20 str. 1 dalimi informuojame, kad 2019 m. kovo 31 d. įvyko eilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti šie nutarimai: stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai; vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai; valdybos ataskaita įvertinta teigiamai; paskolų komiteto  … Read more
04/04
|
Kategorija: Naujienos
Naftininkų kredito unijos pranešimas apie visuotiniame narių susirinkime įvykusiame 2019 m. kovo 22 d. priimtus nutarimus. Daugiau informacijos ČIA