08/22
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
KREDITO UNIJOS „VIEVIO TAUPA“ PAKARTOTINIO NEEILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO, ĮVYKUSIO 2018 M. RUGPJŪČIO 17 D. PRIIMTI NUTARIMAI: Išrinkti valdybos nariai: Remigijus Pilkis, Dmitrijus Dutovas, Vaidotas Šernius. Išrinkta valdybos pirmininkė: Jolita Virganavičienė. Patvirtinti Kredito unijos „Vievio taupa“ įstatų pakeitimai. Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais bei kitais  … Read more
08/17
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
2018 m. rugsėjo mėn. 10 d. 11 val., Vilniaus g. 1/ Valančiaus g. 4, Kaune, šaukiamas Kauno arkivyskupijos kredito unijos neeilinis visuotinis narių susirinkimas. Darbotvarkė: Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas; Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas; Kredito unijos buveinės adreso keitimas;  … Read more
08/14
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
Pranešame, kad 2018 m. rugpjūčio 17 d. 14.00 val. Elektrėnų savivaldybės viešos bibliotekos salėje, esančioje Draugystės g. 2, Elektrėnuose, šaukiamas kredito unijos “Vievio taupa”, buveinės adresas: Draugystės g. 19-44, Elektrėnai, pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas. Numatoma susirinkimo darbotvarkė: Dėl valdybos narių rinkimo; Dėl valdybos pirmininko  … Read more
07/18
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
Širvintų kredito unijos pakartotinio neeilinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2018 m. liepos 17 d., priimti nutarimai: Pakeistas Širvintų kredito unijos buveinės adresas. Patvirtinta Širvintų kredito unijos nauja įstatų redakcija. Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais, bei kitais dokumentais Širvintų  kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos  … Read more
07/17
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
Pranešame, kad 2018 m. rugpjūčio 10 d. 14.00 val. Elektrėnų savivaldybės viešos bibliotekos salėje, esančioje Draugystės g. 2, Elektrėnuose, šaukiamas kredito unijos “Vievio taupa”, buveinės adresas: Draugystės g. 19-44, Elektrėnai, neeilinis visuotinis narių susirinkimas. Numatoma susirinkimo darbotvarkė: Dėl valdybos narių rinkimo; Dėl valdybos pirmininko rinkimo;  … Read more