04/18
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
Ukmergės ūkininkų kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2018-03-29, priimti nutarimai:   2017 m.  stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai. 2017 m. vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai. 2017 m. valdybos ataskaita įvertinta teigiamai. 2017 m. paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai. Patvirtintas 2017 m. metinių  … Read more
04/13
|
Kategorija: Naujienos
Radviliškio kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2018 m. kovo 30 d. priimti sprendimai: Stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai. Patvirtinta metinė finansinė atskaitomybė. Patvirtinta 2017 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvarka. Patvirtinta 2018 m. pajamų ir  … Read more
04/12
|
Kategorija: Naujienos
Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 7 d. informuojame, kad 2018-03-28 d. įvyko KU „Mėmelio taupomoji kasa“ visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo nuspręsta: Teigiamai įvertinti   2017 m. stebėtojų tarybos  metinę ataskaitą. Teigiamai įvertinti    2017 m. vidaus audito tarnybos metinę ataskaitą. Teigiamai įvertinti   2017 m. valdybos  … Read more
04/12
|
Kategorija: Naujienos
2018 m. kovo 30 d. 17:00 val. įvykusiame kredito unijos „Moterų taupa“ pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime, vykusiame adresu K. Donelaičio g. 2, Kaunas, buvo vienbalsiai priimti šie sprendimai: Patvirtinti 2017 m. revizoriaus (vidaus audito tarnybos) ataskaitą. Patvirtinti 2017 m. valdybos ataskaitą. Patvirtinti 2017 m.  … Read more
04/12
|
Kategorija: Naujienos
Rokiškio kredito unijos pakartotinio  visuotinio  narių  susirinkimo, įvykusio 2018 m. kovo mėn. 27 dieną priimti nutarimai SVARSTYTA: Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA:  Įvertinti  teigiamai  stebėtojų tarybos veiklos ataskaitą už 2017 m. SVARSTYTA: Revizoriaus ataskaita . Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA : Įvertinti teigiamai  revizorės pateiktą  kredito  … Read more