07/10
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
2018 m. liepos 10 d. 10 val. neatvykus į Širvintų kredito unijos neeilinį visuotinį narių susirinkimą kvorumui reikalingam narių skaičiui, pakartotinis susirinkimas vyks 2018 m. liepos 17  d. 10 val. Širvintų kredito unijos salėje, esančioje Vilniaus g. 50, Širvintos, pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę: Kredito unijos  … Read more
06/13
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
2018 m.  liepos  10 d. 10 val. Širvintų kredito unijos salėje, esančioje Vilniaus g. 50, Širvintos, šaukiamas Širvintų kredito unijos, įm.k. 112044226, buveinės adresas Vilniaus g. 50, Širvintos neeilinis visuotinis narių susirinkimas, nustatant sekančią darbotvarkę: Kredito unijos buveinės adreso keitimas; Kredito unijos įstatų keitimas. Su  … Read more
05/25
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
2018 m. gegužės mėn. 30 d. 11 val., Vilniaus g. 1/ Valančiaus g. 4, Kaune, šaukiamas Kauno arkivyskupijos kredito unijos pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas. Darbotvarkė: Kredito unijos buveinės adreso keitimas; Kredito unijos pavadinimo keitimas. Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais bei kitais dokumentais kredito  … Read more
05/04
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
2018 m. gegužės mėn. 25 d. 11 val., Vilniaus g. 1/ Valančiaus g. 4, Kaune, šaukiamas Kauno arkivyskupijos kredito unijos neeilinis visuotinis narių susirinkimas.   Darbotvarkė: Kredito unijos buveinės adreso keitimas; Kredito unijos pavadinimo keitimas. Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais bei kitais dokumentais kredito  … Read more
04/18
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Kredito unijų įstatymo 20 str. 7 d. informuojame, kad 2018-03-29 d. įvykusiame Palangos kredito unijos visuotiniame  narių susirinkime priimti šie sprendimai: Išrinktas susirinkimo pirmininkas. Išrinktas susirinkimo sekretorius. Vidaus audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitą patvirtinti ir įvertinti teigiamai. Valdybos 2017 metų veiklos  … Read more