05/28
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
2020-03-27      Nr. 2 MAŽEIKIAI Susirinkimo pradžia – 15:00 val, pabaiga – 16:10 val. Mažeikių kredito unijoje yra 4975 narių (4975 balsų). Mažeikių kredito unijos eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje paskelbtais klausimais 296 Mažeikių Kredito unijos narių balsavo raštu ( 296 balsų). Rasti 3 (trys) sugadinti  … Read more
05/28
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
2020-03-18      Nr. 1 MAŽEIKIAI Susirinkimo pradžia – 15:00 val, pabaiga – 15:10 val. Susirinkimo darbotvarkė: Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Kredito unijos Skuodo bankelis valdybos ataskaita. Ataskaitos pristatymas. Kredito unijos Skuodo bankelis paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos pristatymas. Naftininkų kredito unijos valdybos ataskaita. Ataskaitos pristatymas.  … Read more
05/28
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
Informuojame, kad 2020 m. balandžio 06 dieną įvyko pakartotinis Kauno regiono kredito unijos visuotinis narių susirinkimas kurio metu priimti šie sprendimai: Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas. Pelno paskirstymo tvarka priimta. 2020 metų kredito unijos pajamų ir  … Read more
05/28
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
Informuojame, kad 2020-04-22 įvyko pakartotinis eilinis visuotinis Grigiškių kredito unijos  narių susirinkimas, kuriame buvo priimti šie nutarimai: Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2019 m. įvertinta teigiamai; Valdybos veiklos ataskaita už 2019 m. įvertinta teigiamai; Paskolų komiteto ataskaita už 2019 m. įvertinta teigiamai; Patvirtintas metinių  … Read more
05/28
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
2020 m. balandžio 17 d. Gargždai Pradžia: 1200 Pabaiga: 1400 Susirinkimas vyko nuotoliniu būdu. Pajininkams buvo perduoti unijoje ir išsiųsta į elektroninius paštus darbotvarkė ir  balsavimo biuleteniai, kuriuos, pasirašę, turėjo grąžinti į unijos pašto dėžutę arba nuskanavus persiųsti į elektroninį paštą. Atsižvelgiant į karantino sąlygas,  … Read more