05/28
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
2020 m. balandžio 17 d. Gargždai Pradžia: 1200 Pabaiga: 1400 Susirinkimas vyko nuotoliniu būdu. Pajininkams buvo perduoti unijoje ir išsiųsta į elektroninius paštus darbotvarkė ir  balsavimo biuleteniai, kuriuos, pasirašę, turėjo grąžinti į unijos pašto dėžutę arba nuskanavus persiųsti į elektroninį paštą. Atsižvelgiant į karantino sąlygas,  … Read more
05/27
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
2020 m. birželio mėn. 2 d., 12:00 val. Verslo lyderių centre (BLC), K. Donelaičio g. 62-301, Kaunas šaukiamas neeilinis visuotinis Kauno kredito unijos narių susirinkimas, numatant sekančią darbotvarkę: Kredito unijos paskolų komiteto narių rinkimas. Kredito unijos paskolų komiteto pirmininko rinkimas. Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų  … Read more
05/21
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
Informuojame, kad 2020 m. balandžio 27 dieną įvyko pakartotinis Klaipėdos kredito unijos visuotinis narių susirinkimas kurio metu priimti šie sprendimai: Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas. Pelno paskirstymo tvarka priimta. 2020  … Read more
05/15
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas. Stebėtojų tarybos ataskaita už 2019 metus įvertinta teigiamai. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2019 metus įvertinta teigiamai. Valdybos veiklos ataskaita už 2019 metus įvertinta teigiamai. Paskolų komiteto ataskaita už 2019 metus įvertinta teigiamai. Patvirtintas 2019 m. pelno paskirstymo  … Read more
05/13
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
Radviliškio kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2020 m. balandžio 27 d. priimti nutarimai: Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas. Nutarimas dėl pelno paskirstymo tvarkos priimtas. 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmata patvirtinta. Išrinkti valdybos nariai  … Read more