03/28
|
Kategorija: Naujienos
Panevėžio kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2018 m. kovo 22d. priimti nutarimai: .Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Stebėtojų tarybos ataskaitą įvertinti teigiamai. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.NUTARTA: Vidaus audito tarnybos ataskaitą įvertinti teigiamai. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Valdybos ataskaitą įvertinti…
03/24
|
Kategorija: Naujienos
PRANEŠIMAS 2018 m. kovo  30 d. 12 val. Radviliškio miesto seniūnijos salėje, esančioje Gedimino g. 8, šaukiamas Radviliškio kredito unijos, buveinės adresas Vasario 16-osios g. 5-1 Radviliškis, eilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę: Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Paskolų…
03/22
|
Kategorija: Naujienos
2018 m. kovo mėn. 27 d. 11 val. Rokiškio r. savivaldybės  I aukšto salėje,    esančioje Respublikos g.94, Rokiškis šaukiamas Rokiškio kredito unijos pakartotinis visuotinis narių susirinkimas , numatant šią darbotvarkę :                                                                 Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Revizoriaus ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.…
03/22
|
Kategorija: Naujienos
2018 m. kovo mėn. 27 d. (antradienį)  10 val. pakartotinai šaukiamas Pasvalio kredito unijos (Juridinio asmens kodas: 112046387, reg. adresas: Vytauto Didžiojo a. 6, LT-39149, Pasvalys, Kredito unijos licencija Nr. 32, išduota 1999-11-18)  visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks LŽŪKT Pasvalio r. biuro salėje, Vytauto Didžiojo…
03/22
|
Kategorija: Naujienos
PRANEŠIMAS   Dėl kvorumo trūkumo, neįvykus 2018  m. kovo 22 d. šauktam kooperatinės bendrovės Alytaus kredito unijos eiliniam visuotiniam narių susirinkimui, šaukiamas pakartotinis kooperatinės bendrovės Alytaus kredito unijos narių visuotinis susirinkimas 2018 m. kovo 30 d. penktadienį, 13 00 val. Dzūkų krašto menų inkubatoriuje, adresas:…