06/15
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
Kauno kredito unijos pakartotinio neeilinio visuotinio narių susirinkimo įvykusio 2020  birželio 2 dieną priimti nutarimai: Išrinktas paskolų komiteto narys. Išrinktas paskolų komiteto pirmininkas. Kauno kredito unijos valdyba
06/09
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
Reaguojant  į 2020-03-14 LR Vyriausybės paskelbtą karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo prevencijos laikotarpiu nuo kovo mėn.  16 d. 00 val. iki kovo mėn. 30 d. 24 val. (vėliau karantinas buvo pratęstas iki balandžio mėn. 13 d. 24 val.), kredito unijos „Moterų taupa“ eilinis pakartotinis  … Read more
06/05
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Nutarta: Alytaus kredito unijos stebėtojų tarybos ataskaitą įvertinti teigiamai. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Nutarta: Alytaus kredito unijos vidaus audito tarnybos ataskaitą įvertinti teigiamai. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Alytaus kredito unijos valdybos ataskaitą įvertinti teigiamai. Paskolų komiteto ataskaita.  … Read more
05/29
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
PRANEŠIMAS APIE PAKARTOTINIAME VISUOTINIAME NARIŲ SUSIRINKIME PRIIMTUS SPRENDIMUS 2020 m. balandžio 6 d., Vilnius Informuojame apie kredito unijos „Neris“ pakartotiname eiliniame visuotiniame narių susirinkime, įvykusiame 2020 m. kovo 31 d., priimtus sprendimus: Vidaus audito tarnybos 2019 m. ataskaita įvertinta teigiamai; Valdybos 2019 m. ataskaita įvertinta  … Read more
05/28
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
Vadovaudamiesi Kredito unijų įstatymo 20 str. 7 p., informuojame, kad 2020 m. balandžio 23 d. įvyko pakartotinis visuotinis Tauragės  kredito  unijos narių susirinkimas, kuriame buvo priimti šie nutarimai: Teigiamai įvertinta stebėtojų tarybos ataskaita. Teigiamai įvertinta vidaus audito tarnybos ataskaita. Teigiamai įvertinta valdybos ataskaita. Teigiamai įvertinta  … Read more