07/18
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
Širvintų kredito unijos pakartotinio neeilinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2018 m. liepos 17 d., priimti nutarimai: Pakeistas Širvintų kredito unijos buveinės adresas. Patvirtinta Širvintų kredito unijos nauja įstatų redakcija. Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais, bei kitais dokumentais Širvintų  kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos…
07/17
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
Pranešame, kad 2018 m. rugpjūčio 10 d. 14.00 val. Elektrėnų savivaldybės viešos bibliotekos salėje, esančioje Draugystės g. 2, Elektrėnuose, šaukiamas kredito unijos “Vievio taupa”, buveinės adresas: Draugystės g. 19-44, Elektrėnai, neeilinis visuotinis narių susirinkimas. Numatoma susirinkimo darbotvarkė: Dėl valdybos narių rinkimo; Dėl valdybos pirmininko rinkimo;…
07/10
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
2018 m. liepos 10 d. 10 val. neatvykus į Širvintų kredito unijos neeilinį visuotinį narių susirinkimą kvorumui reikalingam narių skaičiui, pakartotinis susirinkimas vyks 2018 m. liepos 17  d. 10 val. Širvintų kredito unijos salėje, esančioje Vilniaus g. 50, Širvintos, pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę: Kredito unijos…
06/13
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
2018 m.  liepos  10 d. 10 val. Širvintų kredito unijos salėje, esančioje Vilniaus g. 50, Širvintos, šaukiamas Širvintų kredito unijos, įm.k. 112044226, buveinės adresas Vilniaus g. 50, Širvintos neeilinis visuotinis narių susirinkimas, nustatant sekančią darbotvarkę: Kredito unijos buveinės adreso keitimas; Kredito unijos įstatų keitimas. Su…
05/25
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
2018 m. gegužės mėn. 30 d. 11 val., Vilniaus g. 1/ Valančiaus g. 4, Kaune, šaukiamas Kauno arkivyskupijos kredito unijos pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas. Darbotvarkė: Kredito unijos buveinės adreso keitimas; Kredito unijos pavadinimo keitimas. Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais bei kitais dokumentais kredito…