09/07
|
Kategorija: LCKU Naujienos
Šių metų pirmo pusmečio iššūkiai ir pandemijos įtaka neaplenkė daugelio veiklos sektorių, tačiau LKU kredito unijų grupė, kurią sudaro 45 kredito unijos ir jas prižiūrinti Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU), toliau nuosekliai didino kreditavimo, pelningumo apimtis, užtikrintai tenkino rizikos normatyvų vykdymo rodiklius. Ekonomiškai sudėtingu laikotarpiu  … Read more
09/01
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 20 str. 7 d. informuojame, kad 2020 m. rugpjūčio 28 d. įvyko neeilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti nutarimai dėl paskolų komiteto ir valdybos narių ir pirmininkų išrinkimo. Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie įvykusį eilinį visuotinį  … Read more
09/01
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
2020 m. rugsėjo mėn. 22 d., 12:00 val. Verslo lyderių centre (BLC), K. Donelaičio g. 62-301, Kaunas šaukiamas neeilinis visuotinis Kauno kredito unijos narių susirinkimas, numatant sekančią darbotvarkę: 1. Kredito unijos valdybos nario rinkimas. Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais  … Read more
08/03
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
Pranešame, kad 2020 m. rugpjūčio 24 d. Vilniaus kredito unijos patalpose, esančiose adresu Narbuto g. 5-1, Vilnius (verslo centras „Narbuto 5“, prie Panoramos prekybos centro, 2 aukštas), 9:00 val. šaukiamas Vilniaus kredito unijos neeilinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu. Numatoma susirinkimo  … Read more