11/20
|
Kategorija: Naujienos
Nors koronaviruso (COVID-19) pandemija paveikė daugelį veiklos sektorių, taip pat ir finansų, LKU kredito unijų grupės, vienijančios 45 unijas ir jas prižiūrinčią Lietuvos centrinę kredito uniją (LCKU), turto vertė rugsėjo mėnesį viršijo pusės milijardo eurų sumą. Be to, skaičiuojama, kad trečią ketvirtį ir toliau didėjo  … Read more
11/13
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
2020 m. gruodžio mėn. 7 d., 12:00 val. Verslo lyderių centre (BLC), K. Donelaičio g. 62-301, Kaunas šaukiamas neeilinis visuotinis Kauno kredito unijos narių susirinkimas, numatant sekančią darbotvarkę: Kredito unijos paskolų komiteto nario rinkimas. Kredito unijos paskolų komiteto pirmininko rinkimas. Kredito unijos valdybos nario atšaukimas.  … Read more
09/07
|
Kategorija: LCKU Naujienos
Šių metų pirmo pusmečio iššūkiai ir pandemijos įtaka neaplenkė daugelio veiklos sektorių, tačiau LKU kredito unijų grupė, kurią sudaro 45 kredito unijos ir jas prižiūrinti Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU), toliau nuosekliai didino kreditavimo, pelningumo apimtis, užtikrintai tenkino rizikos normatyvų vykdymo rodiklius. Ekonomiškai sudėtingu laikotarpiu  … Read more
09/01
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 20 str. 7 d. informuojame, kad 2020 m. rugpjūčio 28 d. įvyko neeilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti nutarimai dėl paskolų komiteto ir valdybos narių ir pirmininkų išrinkimo. Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie įvykusį eilinį visuotinį  … Read more
09/01
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
2020 m. rugsėjo mėn. 22 d., 12:00 val. Verslo lyderių centre (BLC), K. Donelaičio g. 62-301, Kaunas šaukiamas neeilinis visuotinis Kauno kredito unijos narių susirinkimas, numatant sekančią darbotvarkę: 1. Kredito unijos valdybos nario rinkimas. Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais  … Read more