04/05
|
Kategorija: Naujienos
Kretingos kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2018 m. kovo 27 d. priimti nutarimai: Stebėtojų tarybos ataskaita 2017 m. įvertinta teigiamai. Išorės ir vidaus audito tarnybos ataskaita 2017 m. įvertinta teigiamai. Valdybos ataskaita 2017 m. įvertinta teigiamai. Paskolų komiteto ataskaita 2017 m. įvertinta teigiamai.  … Read more
04/03
|
Kategorija: Naujienos
2018 m. kovo 23 d. įvyko Pakruojo ūkininkų kredito unijos pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, priimti šie nutarimai: Stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai. Patvirtinta metinė finansinė atskaitomybė. Patvirtinta 2017 metų pelno  … Read more
04/03
|
Kategorija: Naujienos
Grinkiškio kredito unijos  pakartotinio visuotinio narių susirinkimo , vykusio 2018 m. kovo 23d. priimti nutarimai: Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Teigimai įvertinti stebėtojų tarybos ataskaitą. Teigiamai įvertinti valdymo organų darbą. Vidaus audito tarnybos ataskaita dėl kredito unijos finansinės –ūkinės veiklos. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Teigiamai   … Read more
03/30
|
Kategorija: Naujienos
PRANEŠIMAS Šilutės kredito unijos narių dėmesiui! 2018 m. kovo 16 d. įvyko Visuotinis eilinis pakartotinis narių susirinkimas, kurio metu priimti šie sprendimai: teigiamai įvertinta stebėtojų tarybos, valdybos, paskolų komiteto bei vidaus audito tarnybos ataskaitos, patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkiniai, paskirstytas pelnas, patvirtinta 2018 m. pajamų  … Read more
03/30
|
Kategorija: Naujienos
Anykščių kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2018 m. kovo 27 d. priimti nutarimai: SVARSTYTA: Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Įvertinti stebėtojų tarybos darbą teigiamai. SVARSTYTA. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Įvertinti vidaus audito tarnybos vadovės darbą teigiamai. SVARSTYTA. Valdybos veiklos  … Read more