04/12
|
Kategorija: Naujienos
VILNIAUS KREDITO UNIJOS PAKARTOTINIO EILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO, ĮVYKUSIO 2018 M. KOVO 31 D. PRIIMTI NUTARIMAI: 2017 m. stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai. 2017 m. vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai. 2017 m. valdybos ataskaita įvertinta teigiamai. 2017 m. paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai. 2017  … Read more
04/11
|
Kategorija: Naujienos
PRANEŠIMAS 2018 m. kovo 23 d. įvyko Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kurio metu priimti šie sprendimai: teigiamai įvertintos stebėtojų tarybos, revizorės, valdybos bei paskolų komiteto ataskaitos; patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkiniai, priimtas nutarimas dėl pelno paskirstymo tvarkos; patvirtinta 2018 m. pajamų – išlaidų sąmata; naujai  … Read more
04/11
|
Kategorija: Naujienos
Kredito unijos „JONAVOS ŽEMĖ“ pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2018 m. kovo 26 d. priimti nutarimai: Stebėtojų tarybos ataskaita ir įvertinimas. NUTARTA: Stebėtojų tarybos ataskaitą įvertinti teigiamai. Vidaus audito tarnybos ataskaita ir įvertinimas. NUTARTA: Vidaus audito tarnybos ataskaitą įvertinti teigiamai. Valdybos ataskaita ir įvertinimas. NUTARTA:  … Read more
04/10
|
Kategorija: Naujienos
PRANEŠIMAS apie pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus Pasvalio kredito unijos  pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime, įvykusiame 2018 m. kovo 27  d., priimti sprendimai: Patvirtinta 2017 m. valdybos ataskaita ir įvertinta teigiamai. Patvirtinta 2017 m. paskolų komiteto ataskaita ir įvertinta teigiamai. Patvirtinta 2017 m.  … Read more
04/09
|
Kategorija: Naujienos
Rokiškio kredito unijos pakartotinio  visuotinio  narių  susirinkimo, įvykusio 2018 m. kovo mėn. 27 dieną priimti nutarimai SVARSTYTA: Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA:  Įvertinti  teigiamai  stebėtojų tarybos veiklos ataskaitą už 2017 m. SVARSTYTA: Revizoriaus ataskaita . Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA : Įvertinti teigiamai  revizorės pateiktą  kredito  … Read more