04/30
|
Kategorija: Naujienos
Informuojame, kad gegužės 1 d. SEPA mokėjimo nurodymai į kitus bankus Lietuvoje, ES ir EEE vykdomi nebus. Lėšos, pervestos balandžio 30 d. po 16 val., į kitų bankų sąskaitas bus įskaitomos gegužės 2 d. ryte. Vykdant pinigų pervedimus tarp savo sąskaitų kredito unijoje ir LKU  … Read more
04/13
|
Kategorija: Naujienos
Radviliškio kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2018 m. kovo 30 d. priimti sprendimai: Stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai. Patvirtinta metinė finansinė atskaitomybė. Patvirtinta 2017 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvarka. Patvirtinta 2018 m. pajamų ir  … Read more
04/12
|
Kategorija: Naujienos
Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 7 d. informuojame, kad 2018-03-28 d. įvyko KU „Mėmelio taupomoji kasa“ visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo nuspręsta: Teigiamai įvertinti   2017 m. stebėtojų tarybos  metinę ataskaitą. Teigiamai įvertinti    2017 m. vidaus audito tarnybos metinę ataskaitą. Teigiamai įvertinti   2017 m. valdybos  … Read more
04/12
|
Kategorija: Naujienos
2018 m. kovo 30 d. 17:00 val. įvykusiame kredito unijos „Moterų taupa“ pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime, vykusiame adresu K. Donelaičio g. 2, Kaunas, buvo vienbalsiai priimti šie sprendimai: Patvirtinti 2017 m. revizoriaus (vidaus audito tarnybos) ataskaitą. Patvirtinti 2017 m. valdybos ataskaitą. Patvirtinti 2017 m.  … Read more
04/12
|
Kategorija: Naujienos
Rokiškio kredito unijos pakartotinio  visuotinio  narių  susirinkimo, įvykusio 2018 m. kovo mėn. 27 dieną priimti nutarimai SVARSTYTA: Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA:  Įvertinti  teigiamai  stebėtojų tarybos veiklos ataskaitą už 2017 m. SVARSTYTA: Revizoriaus ataskaita . Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA : Įvertinti teigiamai  revizorės pateiktą  kredito  … Read more