04/04
|
Kategorija: Naujienos
Kretingos kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2019 m. kovo mėn. 22 dieną nutarimai. Daugiau informacijos ČIA
04/02
|
Kategorija: Naujienos
Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 dalimi informuojame, kad 2019-03-28 įvyko eilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas.Daugiau informacijos ČIA
04/02
|
Kategorija: Naujienos
Kėdainių krašto kredito unijos pakartotinio visuotinio narių  susirinkimo, įvykusio 2019 m. kovo mėn. 21 d., priimti sprendimai.Daugiau informacijos ČIA.
04/02
|
Kategorija: Naujienos
PAKRUOJO ŪKININKŲ KREDITO UNIJOS NARIŲ DĖMESIUI            Vadovaujantis Kredito unijų įstatymu, teikiame informaciją apie 2019 m. kovo 27 d. įvykusio Pakruojo ūkininkų kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus: Stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta  … Read more
04/02
|
Kategorija: Naujienos
  Ukmergės ūkininkų kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2019-03-29, priimti nutarimai: 2018 m. valdybos  ataskaita įvertinta teigiamai. 2018 m. vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai. 2018 m. paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai. Patvirtintas 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys. Patvirtinta 2018 m. pelno  … Read more