04/07
|
Kategorija: Naujienos
Jau ketvirtą savaitę besitęsiantis karantinas gerokai pakeitė iki šiol ramų ir prognozuojamą visų mūsų gyvenimą. Deja, vis dažniau girdime susirūpinimą keliančias žinias, apie veiklos vis dar neatnaujinančius verslus, į darbą negalinčius grįžti žmones, dalis kurių – neišvengiamai  susidurs ir su finansiniais sunkumais. Pagalbos ranką savo  … Read more
04/07
|
Kategorija: Naujienos
Pavojingai ir nepažįstamai ligai greitai plintant Lietuvoje, suprantame, kad mums padėti gali tik gebėjimas susitarti, solidariai kiekvienam prisidedant prie problemos sprendimo, susitelkiant tam, kad apsaugotume vienas kitą, taip pat – pažeidžiamiausius mūsų visuomenės narius. Šiandien tai ne tik mūsų kaimynai ar draugai, bet ir tūkstančiai  … Read more
04/03
|
Kategorija: Naujienos
„Achemos“ kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2020m. kovo mėn.  24 d. priimti sprendimai:   1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA. Vidaus audito tarnybos ataskaitą  įvertinti teigiamai.   2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA. Valdybos ataskaitą  įvertinti teigiamai.   3. Paskolų komiteto  … Read more
04/03
|
Kategorija: Naujienos
2020 m. balandžio 03 d. Vilnius Vadovaudamiesi Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 dalimi, informuojame, kad 2020-03-30 įvyko eilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti šie nutarimai: Stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai; Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai; Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai; Paskolų komiteto  … Read more
04/03
|
Kategorija: Naujienos
2020m. balandžio 10 d. 17,30 val. Trakų kredito unijos buveinėje, adresu: Vytauto g. 19-1,  Trakai  šaukiamas Trakų kredito unijos ataskaitinis – rinkiminis  visuotinis narių susirinkimas. Dėl karantino situacijos ir viešųjų renginių draudimo realiai visuotinis susirinkimas vykti negali, dėl to visus kredito unijos narius labai prašome  … Read more