KAS YRA UNIBOR 12?

UNIBOR12 – tai kintama paskolų palūkanų normos dalis, kuri parodo vidutinius LCKU sistemai priklausančių unijų išteklių kaštus. Indeksas apskaičiuojamas kaip vidutinė svertinė metinė palūkanų norma, už kurią kredito unijos iš savo narių pritraukia 1 metų trukmės (360-367 dienos imtinai) terminuotuosius indėlius. Pašalinant duomenų ekstremumus iš skaičiavimų, eliminuojama 15 proc. indėlių turinčių didžiausią palūkanų normą ir 15 proc. indėlių turinčių mažiausią palūkanų normą, t. y. skaičiavimams naudojami terminuotieji indėliai, kurių palūkanų norma yra tarp 15 ir 85 procentinių visų terminuotųjų indėlių. Šis indeksas yra alternatyva kitų kredito įstaigų taikomam EURIBOR indeksui.

Indeksas nustatomas ir skelbiamas iki einamojo mėnesio 20 d. internetiniame tinklalapyje www.lku.lt, kredito unijų individualiuose internetiniuose tinklalapiuose.

LKU grupės 48 kredito unijos gali naudoti tiek šį (UNIBOR12), tiek kitus, individualius indeksus kreditavimo paslaugoms teikti.

UNIBOR12 indeksas 2019 metų

UNIBOR12 indeksas 2014 - 2018 metų

UNIBOR12 2014 - 2019 metų indeksų lentelė