LCKU informacijos saugumo valdymas – ISO/IEC 27001

Lietuvos centrinės kredito unijos (toliau LCKU) Informacijos saugumas užtikrinamas ir valdomas vadovaujantis Informacijos Saugumo Valdymo Sistema pagal Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 27001:2017 reikalavimus.

Informacijos Saugumo Valdymo Sistemos tikslas yra apsaugoti visą LCKU gaunamą, siunčiamą, valdomą ir naudojamą informaciją žodinėje, rašytinėje ar elektroninėje formose nuo visų galimų grėsmių, galinčių turėti įtakos vykdomai veiklai ir reputacijai, taip pat patenkinti klientų ir kitų suinteresuotų šalių poreikius ir įgyvendinti sutartinius įsipareigojimus.

Informacijos Saugumo Valdymo Sistema taikoma:

  • visai LCKU valdomai ir tvarkomai informacijai nepriklausomai nuo jos formos ir saugojimo būdo;
  • visiems LCKU darbuotojams;
  • veiklai nurodytai LCKU įstatų skiltyje „Centrinės unijos paslaugos“, į kurią įeina finansinių, priežiūros ir rizikos valdymo, informacinių technologijų, teisinių, viešinimo, mokymų ir konsultavimo paslaugų teikimas, bet neapsiribojant;
  • išorinių paslaugų teikėjų teikiamoms paslaugoms;

LCKU administracijos vadovas ir valdyba Informacijos Saugumo Tikslų pasiekimui skiria pakankamą kiekį investicijų ir žmogiškųjų resursų.

LCKU nuolatos gerina Informacijos Saugumo Valdymo Sistemą pagal LST EN ISO/IEC 27001:2017 standarto reikalavimus.

ISVS nuostatos privalomos visiems LCKU darbuotojams.

Veikla vykdoma adresu:

Lietuvos centrinė kredito unija
Savanorių pr. 363-211,
LT-51480 Kaunas.