LCKU informacijos saugos valdymas – ISO/IEC 27001

Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) informacijos saugumo reikalavimų įgyvendinimas užtikrinamas ir valdomas nuosekliai planuojant, įgyvendinant ir tobulinant LCKU Informacijos saugumo vadybos sistemą, vadovaujantis Lietuvos standarto LST ISO/IEC 27001:2013 reikalavimais.

Informacijos saugumo valdymo sistemos tikslas – apsaugoti visą LCKU gaunamą, siunčiamą, valdomą ir naudojamą rašytinę, elektroninę ir žodinę informaciją nuo visų galimų grėsmių, galinčių turėti įtakos LCKU vykdomai veiklai ir reputacijai.

Informacijos saugumo valdymo sistema taikoma:

– visai LCKU valdomai ir tvarkomai informacijai (nepriklausomai nuo jos formos ir saugojimo būdo);
– visiems LCKU darbuotojams;
– išorinių paslaugų teikėjų teikiamoms paslaugoms.

Informacijos saugumo valdymo sistema taikoma LCKU vykdomai veiklai, nurodytai LCKU įstatų skiltyje „Centrinės unijos paslaugos“, į kurią įeina: finansinių, priežiūros ir rizikos valdymo, informacinių technologijų, teisinių, viešinimo, mokymų ir konsultavimo paslaugų teikimas ir kitos.

Veikla vykdoma adresu:

Lietuvos centrinė kredito unija
Savanorių pr. 363-211,
LT-51480 Kaunas.