04/03 

2020m. balandžio 10 d. 17,30 val. Trakų kredito unijos buveinėje, adresu: Vytauto g. 19-1,  Trakai  šaukiamas Trakų kredito unijos ataskaitinis – rinkiminis  visuotinis narių susirinkimas. Dėl karantino situacijos ir viešųjų renginių draudimo realiai visuotinis susirinkimas vykti negali, dėl to visus kredito unijos narius labai prašome balsuoti raštu išankstiniu ir nuotoliniu būdu.

Prašymą išduoti biuletenį rasite čia ir Trakų kredito unijos bendrąjį balsavimo biuletenį rasite čia:  

Užpildytą ir pasirašytą prašymą išduoti biuletenį ir patį biuletenį prašome atsiųsti paštu arba atnešti į Trakų kredito uniją adresu: Vytauto g. Nr. 19-1, Trakai ir įmesti į balsadėžę iki 2020 m. balandžio 10 d. 17.00 val.

Su ataskaitinio – rinkiminio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimais galite susipažinti sekančiai:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaitą rasite čia:
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaitą rasite čia:
  3. Valdybos ataskaitą rasite čia:
  4. Paskolų komiteto ataskaitą rasite čia:
  5. Metinės finansinės atskaitomybės rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymą, nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimą rasite čia:
  6. 2020 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą rasite čia:

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis,  kitais dokumentais bei balsavimo biuleteniu nuo šių metų balandžio 3 d. kredito unijos nariai gali susipažinti Trakų kredito unijos centrinėje būstinėje adresu: Vytauto g. Nr. 19-1 Trakai.

Informaciją apie šaukiamą ataskaitinį – rinkiminį visuotinį narių  susirinkimą galima gauti tel. 8 528 51234 arba tel. 8528 51311, el. p. trakai@lku.lt.