03/24 

2020 m. kovo 24 d.

Reaguodami į 2020-03-14 LR Vyriausybės paskelbtą karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo prevencijos laikotarpiu nuo kovo 16 d. 00 val., informuojame, kad Grigiškių  kredito unijos eilinis Visuotinis narių susirinkimas balandžio 17 d. 16.00 val. gyvai nebus organizuojamas, balsavimas vykdomas tik kredito unijos nariams balsuojant iš anksto.

Kredito unijos nariai kviečiami  balsuoti šiais būdais:

 • Atsiųsti el. paštu gku@lku.lt mobiliuoju parašu pasirašytą prašymą išduoti bendrąjį balsavimo biuletenį  ir Visuotinio narių susirinkimo dokumentus. Prašymo formą galite rasti interneto puslapyje https://grigiskiuunija.lt. Susipažinus su pateiktais dokumentais, pateikti el. paštu gku@lku.lt mobiliuoju parašu pasirašytą bendrąjį balsavimo biuletenį;
 • Neturint mobilaus parašo, atvykti į Grigiškiu kredito uniją  jos darbo metu, susipažinti su Visuotinio narių susirinkimo dokumentais ir užpildyti bendrąjį balsavimo biuletenį.

Narys turi išreikšti savo nuomonę kiekvienu eilinio ir pakartotinio Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimu:

 1. 2019 m. vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos  įvertinimas.
 2. 2019 m. valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. 2019 paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Metinės finansinės atskaitomybės ir pelno (nuostolio) paskirstymo projekto pristatymas. Metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno (nuostolio) priėmimas.
 5. Metinės išlaidų sąmatos pristatymas. Metinės išlaidų  sąmatos
 6. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimai.
 7. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimai.
 8. Įgaliojimų suteikimas valdybai iki kadencijos pabaigos priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 9. Įstatų keitimas.

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 31 d. Grigiškių kredito unijos perskaičiuotas kapitalas buvo mažesnis už pajinį kapitalą.

Primename,kad indėliai iki 100000,00 EUR yra apdrausti Indėlių ir Investicijų draudimu. Plačiau www.iidraudimas.lt

Saugodami savo narių sveikatą, prašome nevykti į kredito uniją narius, kurie jaučia ligos simptomus (kosulys, sloga, karščiavimas, dusulys ir kt. ).

Neįvykus šiam eiliniam visuotiniam narių susirinkimui dėl kvorumo nesusidarymo, bus kviečiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas 2020 m. balandžio 22 d. 16.00 val. gyvai nebus organizuojamas, balsavimas vykdomas tik kredito unijos nariams balsuojant iš anksto. Darbotvarkė numatoma tokia pati.

Kredito unijos nariai apie Visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus bus informuojami LR Kredito unijų įstatyme nustatyta tvarka.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją, kontaktiniai duomenys: Administracijos vadovas Stanislav Ignatovič, 85 243 23 15, 85 216 89 62,  gku@lku.lt