02/11 

Kaišiadorių kredito unijos nariams:

2020 m. kovo mėn. 3 d. 17.00 val. Kaišiadorių kredito unijos patalpose (Birutės g. 4-2, Kaišiadorys) šaukiamas Kaišiadorių kredito unijos neeilinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame turi dalyvauti ne mažiau kaip pusė tikrųjų unijos narių. Neįvykus šiam susirinkimui, yra šaukiamas pakartotinis susirinkimas 2020 m. kovo mėn. 12 d. 18.00 val. Kaišiadorių kredito unijos patalpose   (Birutės g. 4-2, Kaišiadorių r. sav. ).

Darbotvarkė:

  1. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
  2. Susirinkimo sekretoriaus rinkimas.
  3. Susirinkimo pirmininko rinkimas.
  4. Pajininkų atstovo pasirašyti susirinkimo protokolą rinkimas.
  5. Kredito unijos pavadinimo keitimas.
  6. Kredito unijos įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.

Kredito unijos nariai nuo 2020 m. vasario mėn. 25 d. unijos patalpose (Birutės g. 4-2) galės susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke.

Informaciją teikia J.Bartusevičienė, tel. 8 346 60067, e. p. info@k-u.lt

 

 

Valdyba