09/11 

Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 st. 1 dalimi Sedos kredito unija informuoja, kad 2019 rugsėjo 3 dieną įvyko pakartotinis neeilinis  visuotinis narių susirinkimas kurio metu priimti šie sprendimai :

  1. Patvirtintas Mažeikių kredito unijos, Naftininkų kredito unijos, Sedos kredito unijos ir kredito unijos Skuodo bankelis reorganizavimas;
  2. Patvirtintos Mažeikių kredito unijos, Naftininkų kredito unijos, Sedos kredito unijos ir kredito unijos Skuodo bankelis reorganizavimo sąlygos;
  3. Patvirtinti po reorganizavimo veiksiančios Mažeikių kredito unijos įstatai ir suteiktas įgaliojimas pasirašyti įstatus ;
  4. Suteikti įgaliojimai Mažeikių kredito unijos, Naftininkų kredito unijos, Sedos kredito unijos ir kredito unijos Skuodo bankelis vadovams dėl neeiliniame visuotiniame narių susirinkime priimtų sprendimų ir reorganizavimo įgyvendinimo;