08/30 

2019 m. rugsėjo 03 d. 11 val. Skuodo kultūros centro salėje, esančioje Gedimino g. 1, Skuodas sušaukti kredito unijos Skuodo bankelis pakartotinį neeilinį visuotinį narių susirinkimą. Daugiau informacijos čia.