05/23 

Kredito unijos „Žemdirbio gerovė“ visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2019 m. kovo 29 d., priimti nutarimai. Daugiau informacijos ČIA.