05/23 

Kredito unijos „Germanto lobis“ visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2019 m. kovo 14 d., priimti nutarimai. Daugiau informacijos ČIA.