05/15 

Grigiškių kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2019 m. kovo 21 d., priimti nutarimai. Daugiau informacijos ČIA.