05/14 

Kredito unijos „Moterų taupa“ pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2019 m. kovo 28 d., priimti nutarimai. Daugiau informacijos ČIA.