05/14 

Kelmės kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2019 m. kovo 13 d., priimti nutarimai. Daugiau informacijos ČIA.