05/14 

Kaišiadorių kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2019 m. kovo 26 d., priimti nutarimai. Daugiau informacijos ČIA.