05/06 

    Trakų kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2019 m. kovo 22 d., priimti nutarimai. Daugiau informacijos ČIA.