04/12 

ARKU kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimti sprendimai.Daugiau informacijos ČIA