02/12 

PRANEŠIMAS
Druskininkų kredito unijos narių dėmesiui!


2019 m. kovo 8 d. 11.00 val. Druskininkų kredito unijos buveinės patalpose, esančioje M. K. Čiurlionio g. 111, Druskininkai, šaukiamas kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  5. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
    Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu M. K. Čiurlionio g. 111, Druskininkai.

Neįvykus šaukiamam susirinkimui (jeigu nebūtų kvorumo) pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas 2019 m. kovo 15 d. 11.00 val. VŠĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro konferencijų salėje, kurio adresas Gardino g. 3, Druskininkai.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą
Administracijos vadovė Živilė Rodienė, 8 672 84252, dku@lku.lt

Druskininkų kredito unijos valdyba