12/07 

Pranešame, kad 2018 m. gruodžio 27 d. Vilniaus kredito unijos buveinėje adresu T. Narbuto g. 5, Vilnius (verslo centras „Narbuto 5“, 2 aukštas), 9:00 val. šaukiamas Vilniaus kredito unijos neeilinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.

Numatoma susirinkimo darbotvarkė:

  1. Stebėtojų tarybos nario rinkimas.
  2. Valdybos nario rinkimas.

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Vilniaus kredito unijos nariai galės susipažinti kredito unijos darbo metu nuo 2018 m. gruodžio 19 d., adresu T. Narbuto g. 5, Vilnius.

Tuo atveju, jeigu kvorumo nebus, pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas įvyks 2018 m. gruodžio 28 d. 09:00 val. adresu Jasinskio g. 14, Vilnius (viešbutis „Europa City“).

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovas Vaidas Gailys, mob. +370 69977970, el.p. vaidas@vku.lt.