10/30 

2018 m. lapkričio 19 d. 11 val.,Rokiškio savivaldybės I aukšto salėje, adresu Respublikos g. 94, Rokiškis, šaukiamas Rokiškio kredito unijos neeilinis visuotinis narių susirinkimas. Neįvykus neeiliniam visuotiniam narių susurinkimui, pakartotinis narių susirinkimas šaukiamas 2018m. lapkričio 27 d. 11 val. tuo pačiu adresu, numatant sekančią darbotvarkę:

  1. Rokiškio kredito unijos ir Anykščių kredito unijos reorganizavimo, prijungiant Rokiškio kredito uniją, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą ir pasibaigs kaip juridinis asmuo, prie Anykščių kredito unijos, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą, patvirtinimas.
  2. Anykščių kredito unijos ir Rokiškio kredito unijos reorganizavimo sąlygų tvirtinimas.
  3. Po reorganizavimo veiksiančios Anykščių kredito unijos įstatų tvirtinimas ir įgaliojimo pasirašyti įstatus suteikimas.
  4. Įgaliojimų Rokiškio kredito unijos ir Anykščių kredito unijos vadovams dėl visuotiniame narių susirinkime priimtų sprendimų ir reorganizavimo įgyvendinimo suteikimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Respublikos g. 94 , Rokiškis.

Telefonai pasiteiravimui : 8(673)98254; 8(458)51393.