10/25 

2018 m. spalio 1-ąją buvo pasirašytas perdavimo – priėmimo aktas tarp Varėnos kredito unijos ir Alytaus kredito unijos.

Susijungus minėtoms unijoms, Varėnos kredito unijos turtą ir įsipareigojimus perėmė Alytaus kredito unija. Po susijungimo bus sustiprintas kapitalas, užtikrintas valdymo efektyvumas, veiksmingiau valdoma rizika.

Prieš susijungimą Alytaus kredito unija turėjo 757 narius, unijos aktyvai sudarė 3 mln. 348 tūkst. Eur. Po reorganizacijos unijos bendras narių skaičius padidėjo iki 977 narių, o aktyvai siekia 4 mln. 107 tūkst. Eur.

„Alytaus ir Varėnos unijų nariai priėmė atsakingą ir drąsų sprendimą. Tai antras toks reorganizavimas Lietuvos kredito unijų istorijoje, po kurio Varėnos kredito unija neišnyko, o Alytaus kredito unija sustiprėjo, jai atsirado didesnės galimybės augti ir plėtotis“, – teigia Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) Priežiūros departamento direktorius ir Stabilizacijos fondo komisijos pirmininkas Aurimas Kondrotas.