09/07 

Informuojame, kad 2018-09-27 9.00 val. Šaukiamas kredito unijos „Neris“ visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks kredito unijos buveinės patalpose adresu Jogailos g. 4 (pirmasis aukštas), Vilniuje. Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2018-10-18 9.00 val. kredito unijos „Neris“ buveinės patalpose adresu Jogailos g. 4 (pirmas aukštas), Vilnius.

Darbotvarkė:

 1. dėl stojimo į Asociacija Lietuvos kredito unijos;
 2. dėl įstatų keitimo;
 3. dėl stebėtojų tarybos nario įgaliojimų nutraukimo;
 4. dėl stebėtojų tarybos nario įgaliojimų nutraukimo;
 5. dėl stebėtojų tarybos nario įgaliojimų nutraukimo;
 6. dėl valdybos nario įgaliojimų nutraukimo;
 7. dėl valdybos nario rinkimo;
 8. dėl valdybos nario rinkimo;
 9. dėl valdybos nario rinkimo;
 10. dėl neaktyvių ir unijos įstatus pažeidžiančių narių šalinimo iš kredito unijos;
 11. dėl kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimo;
 12. dėl sutarties su audito įmone sudarymo.

Asmuo įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – kredito unijos „Neris“ administracijos vadovas Tadas Matusevičius, tel. 8 689 69991, el. p. t.matusevicius@nerieskreditai.lt. Susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, galima kredito unijos buveinėje nuo 2018-09-20.

Nariai, vadovaujantis unijos įstatais bei Lietuvos banko raginimu uždaryti neaktyvias klientų sąskaitas, neatvykę į uniją atnaujinti savo duomenų iki 2018-12-01, t.y. nepateikę tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos, neatnaujinę FNTT anketų, bus automatiškai šalinami iš kredito unijos.

Administracijos vadovas

Tadas Matusevičius