07/18 

Širvintų kredito unijos pakartotinio neeilinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2018 m. liepos 17 d., priimti nutarimai:

  1. Pakeistas Širvintų kredito unijos buveinės adresas.
  1. Patvirtinta Širvintų kredito unijos nauja įstatų redakcija.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais, bei kitais dokumentais Širvintų  kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, esančiose adresu: Vilniaus g. 50, Širvintos.