07/10 

2018 m. liepos 10 d. 10 val. neatvykus į Širvintų kredito unijos neeilinį visuotinį narių susirinkimą kvorumui reikalingam narių skaičiui, pakartotinis susirinkimas vyks 2018 m. liepos 17  d. 10 val. Širvintų kredito unijos salėje, esančioje Vilniaus g. 50, Širvintos, pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę:

  1. Kredito unijos buveinės adreso keitimas;
  2. Kredito unijos įstatų keitimas.

Su darbotvarkėje numatyto klausimo nutarimo projektu kredito unijos nariai gali susipažinti  nuo 2018 m. liepos 4 d. kredito unijos patalpose, adresu Vilniaus g. 50, Širvintos. Teikti informaciją apie susirinkimą įgaliota Širvintų kredito unijos administracijos vadovė Gintarė Subačiūtė, tel.8 652 59440,el.p. info@sirvintuku.lt.