06/13 

2018 m.  liepos  10 d. 10 val. Širvintų kredito unijos salėje, esančioje Vilniaus g. 50, Širvintos, šaukiamas Širvintų kredito unijos, įm.k. 112044226, buveinės adresas Vilniaus g. 50, Širvintos neeilinis visuotinis narių susirinkimas, nustatant sekančią darbotvarkę:

  1. Kredito unijos buveinės adreso keitimas;
  2. Kredito unijos įstatų keitimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Vilniaus g. 50, Širvintos.

Jei į susirinkimą 2018 m. liepos 10  d. 10 val. neatvyks kvorumui reikalingas narių skaičius, kitas susirinkimas vyks 2018 m. liepos 17 d. 10 val. Širvintų kredito unijos salėje, esančioje Vilniaus g. 50, Širvintos.