06/13 

Lietuvos centrinė kredito unija, jos dukterinė įmonė UAB „Lirosa“ ir 51 kredito unija per pirmuosius tris šių metų mėnesius uždirbo 1,09 mln. eurų pelno, o bendras grupės turtas sudarė 378,2 mln. eurų.

2018 m. I ketv. LKU Sistemos paskolų portfelis išaugo beveik 6 proc. arba 12 mln. eurų ir kovo pabaigoje siekė 229,81 mln. eurų. Paskolų portfelio išaugimui įtaką turėjo tiek kredito unijų aktyviai vykdyta kreditavimo veikla, tiek 2017 m. pabaigoje prie LCKU prisijungusios Vilniaus kredito unija bei Kredito unija “Panevėžio regiono taupomoji kasa”, kurių bendras paskolų portfelis kovo pabaigoje sudarė 19,2 mln. eurų.

Lietuvos centrinės kredito unijos narės (LCKU šiuo metu vienija 51 uniją) per pirmuosius tris šių metų mėnesius uždirbo 1,55 mln. eurų pelno – 5 kartus daugiau lyginant su praėjusių metų pirmo ketvirčio rezultatais. Pati Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU), kurios rezultatai yra labai įtakojami LR valstybės kapitalo pagalbos aptarnavimo kaštų, per šį laikotarpį patyrė 76 tūkst. eurų nuostolį.

„Metų pradžioje baigta vykdyti kredito unijų reforma ir didesnė sistemos centralizacija leido pasiekti geresnius rezultatus: koordinuoti marketingo veiksmus, optimizuoti išlaidas, standartizuoti procesus, gerinti darbą su blogais aktyvais. Svarbu pažymėti, kad rekordiškai gerą LKU grupės rezultatą lėmė, kelių unijų reikšmingi pasiekimai išieškant neveiksnias paskolas. Apibendrinant rezultatus, grupės tendencijos yra labai pozityvios, vis daugiau gyventojų atranda skolinimosi galimybes kredito unijose“, – teigia LCKU administracijos vadovas Mindaugas Vijūnas.

2018 m. I ketv. kredito unijų narių (įskaitant klientus) skaičius išaugo 1 314 nariais ir kovo pabaigoje sudarė 114 259 Lietuvos Respublikos gyventojus.

LCKU yra didžiausia ir ilgiausiai veikianti centrinė kredito unija Lietuvoje, LKU kredito unijų grupės narėms teikianti finansines, priežiūros, informacinių technologijų, teisines, viešinimo, mokymų ir konsultavimo paslaugas.  LKU kredito unijų grupei priklausančios kredito unijos siūlo klientams LCKU plėtojamas el. bankininkystės, mokėjimo kortelių „MasterCard“, „Maestro“, apmokėjimų už komunalines paslaugas, pinigų pavedimų Lietuvoje ir užsienyje bei kitas finansines paslaugas.