05/25 

2018 m. gegužės mėn. 30 d. 11 val., Vilniaus g. 1/ Valančiaus g. 4, Kaune, šaukiamas Kauno arkivyskupijos kredito unijos pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

  1. Kredito unijos buveinės adreso keitimas;
  2. Kredito unijos pavadinimo keitimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti likus 5 dienoms iki susirinkimo kredito unijos patalpose, adresu Vilniaus g. 3, Kaunas.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – Diana Komskienė, tel. 8-37 422672, el.paštas: d.komskiene@lku.lt.

Kauno arkivyskupijos kredito unijos valdyba