04/06 

Kadangi 2018 m. kovo 16 d. visuotiniame Kauno arkivyskupijos kredito unijos (toliau – ARKU) visuotiniame narių susirinkime (toliau – VNS) nesusidarė kvorumas, buvo sušauktas pakartotinis VNS 2018 m. kovo 23 d. 11:00 val., kuriame dalyvavo 23 tikrasis ARKU narys ir iš anksto pagal biuletenių išdavimo sąrašą balsavo 5 balsavimo teisę turintys nariai.

2018 m. kovo 23 d. duomenimis ARKU pajininkų registre buvo 499 tikrieji nariai. Vadovaujantis Kredito unijos įstatų 5.17 str. pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir be kvorumo.

Susirinkimo metu buvo svarstoma:

 1. 2017 m. stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos  įvertinimas. Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.
 1. Revizoriaus ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

 1. 2017 m. valdybos  ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.
 1. 2017 m. paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.
 1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) priėmimas.
  1. Nuspręsta: 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti.
  2. Nuspręsta: visą 2017 m. visą pelną skirti nuostolių dengimui.
 1. 2018 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.Nuspręsta: patvirtinti  2018 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.
 1. Kredito unijos naujų įstatų redakcijos tvirtinimas. Nuspręsta: patvirtinti kredito unijos naujos redakcijos įstatus.
 1. Kredito unijos papildomų valdybos narių rinkimas
  1. Nuspręsta: papildyti kredito unijos valdybą ir išrinkti tris narius į valdybą.
  2. Nuspręsta: mons. Vytautą Grigaravičių išrinkti kredito unijos valdybos nariu.
  3. Nuspręsta: kun. Gintautą Kabašinską išrinkti kredito unijos valdybos nariu.
  4. Nuspręsta: kun. Andrių Alminą išrinkti kredito unijos valdybos nariu.
 1. 2018-2020 metų kredito unijos veiklos plano tvirtinimas. Nuspręsta: patvirtinti kredito unijos 2018-2020 metų veiklos planą.
 1. Audito įmonės kredito unijos 2018 finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.
  1. Nuspręsta: audito įmonę 2018 finansiniams metams išrinkti UAB Audito tikslas
  2. Nuspręsta: skirti vieneriems metams auditui limitą 2.420,00 Eur.
 1. Dėl narystės Asociacijoje Lietuvos kredito unijos.Nuspręsta: pritarti Kauno arkivyskupijos kredito unijos išstojimui iš Asociacijos Lietuvos kredito unijos.

 

Pagarbiai

Kauno arkivyskupijos kredito unija