03/30 

2018 m. kovo 29 d. 16:00 val. įvykusiame Centro kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime, vykusiame kredito unijos patalpose adresu A. Mickevičiaus g. 40, Kaunas, buvo vienbalsiai priimti šie sprendimai:

  1. Patvirtinti 2017 m. stebėtojų tarybos ataskaitą.
  2. Patvirtinti 2017 m. revizoriaus ataskaitą.
  3. Patvirtinti 2017 m. valdybos ataskaitą.
  4. Patvirtinti 2017 m. paskolų komiteto ataskaitą.
  5. Patvirtinti 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
  6. Patvirtinti pelno (nuostolio) paskirstymo projektą.
  7. Patvirtinti 2018 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.
  8. Suteikti valdybai įgaliojimus priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Centro kredito unijos valdyba