03/22 

2018 m. kovo mėn. 27 d. (antradienį)  10 val. pakartotinai šaukiamas Pasvalio kredito unijos (Juridinio asmens kodas: 112046387, reg. adresas: Vytauto Didžiojo a. 6, LT-39149, Pasvalys, Kredito unijos licencija Nr. 32, išduota 1999-11-18)  visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks LŽŪKT Pasvalio r. biuro salėje, Vytauto Didžiojo a. 6 (II aukštas), Pasvalys, numatant šią darbotvarkę: 

  1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Stebėtojų tarybos ataskaita dėl kredito unijos valdymo organų darbo . Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  6. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  8. Audito įmonės kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.

Su dokumentais, susijusiais su darbotvarkėje numatytais klausimais, nutarimų projektais bei kita medžiaga Pasvalio kredito unijos nariai gali susipažinti, pageidaujantys balsuoti raštu – užpildyti bendrąjį balsavimo biuletenį Pasvalio  kredito unijos patalpose, adresu Vytauto Didžiojo a. 6 , Pasvalys.

Pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

Asmuo, įgaliotas teikti informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovė Svajonė Janeliūnienė, 8451 50203, s.janeliuniene@lku.lt