03/19 

PRANEŠIMAS

2018 m. kovo 23 dieną 14 valandą Sedos kultūros centro  salėje, esančioje Dariaus ir Girėno  g. 2, Seda, Mažeikių sav.  šaukiamas pakartotinas Sedos kredito unijos, buveinės adresas Vytauto g. 14, Seda eilinis rinkiminis visuotinis  narių susirinkimas, numatant sekančią darbotvarkę:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Revizoriaus ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo  projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
 6. 2018 metų pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas .
 8. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas .
 9. Audito įmonės rinkimas .
 10. Lėšų, kurios bus skiriamos audito įmonei apmokėti limito nustatymas
 11. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jei turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 nuosavo kapitalo.
 12. Kredito unijos naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.
 13. Informacija indėlininkams dėl indėlių draudimo .

Su darbotvarkėje numatytų klausimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose adresu Vytauto g. 14-2, Seda .
Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą Rima Danilevičienė tel. +370-688-75493 , r.danileviciene@lku.lt

Tel. pasiteiravimui : +370-443-91350 Sedos kredito unijos valdyba