03/02 

2018 m. kovo 23 d. 11 val. Nesė Pramogų banko senojoje salėje, adresu Turgaus g. 1/ Teatro a. 9, Klaipėda, šaukiamas Klaipėdos kredito unijos, buveinės adresas Lietuvininkų a. 7, Klaipėda, eilinis visuotinis narių susirinkimas. Neįvykus eiliniam visuotiniam narių susirinkimui pakartotinis narių susirinkimas šaukiamas 2018 m. kovo 29 d. 17 val. tuo pačiu adresu, numatant darbotvarkę:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) projekto pristatymas. Metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) priėmimas.
  6. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Išorės audito įmonės 2018 -2020 m. laikotarpiui rinkimas.
  8. Lėšų, kurios bus skirtos audito įmonės darbui apmokėti limito nustatymas.
  9. Naujos redakcijos kredito unijos įstatų tvirtinimas.
  10. Valdybos nario perrinkimas

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai nuo kovo 20 d. gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Lietuvininkų a. 7, Klaipėda

Tel. pasiteiravimui: (8-46) 410 710, Aurelija