03/02 

2018 m. vasario 19 d. 17:00 val. įvykusiame Centro kredito unijos pakartotiniame neeiliniame visuotiniame narių susirinkime, vykusiame kredito unijos patalpose adresu A. Mickevičiaus g. 40, Kaunas, buvo vienbalsiai priimtas sprendimas:

  1. Išrinkti audito įmonę UAB „Kristalina“ atlikti unijos 2017-2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio išorės auditą. Nustatyti šiuos limitus audito įmonės paslaugoms apmokėti: už 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio išorės auditą – 3 500 Eur; už 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio išorės auditą – 3 800 Eur; už 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio išorės auditą – 4 000 Eur.

Centro kredito unijos valdyba