03/01 

P R A N E Š I M A S

 

Pranešame, kad 2018 m. kovo 23 d. 15.30 val. Palangos kredito unijos patalpose, adresu Ganyklų g. 6, Palanga, šaukiamas eilinis visuotinis Palangos kredito unijos narių susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Susirinkimo pirmininko rinkimai.
  2. Susirinkimo sekretoriaus rinkimai.
  3. Vidaus audito tarnybos ataskaitos pristatymas. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Valdybos ataskaitos pristatymas. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Paskolų komiteto ataskaitos pristatymas. Ataskaitos įvertinimas.
  6. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  7. Palangos kredito unijos naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.
  8. 2018 m. Palangos kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  9. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  10. Dėl narių pašalinimo.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai nuo 2018 m. kovo 16 d. gali susipažinti Palangos kredito unijos patalpose, adresu Ganyklų g. 6, Palanga.

Neįvykus šaukiamam eiliniam visuotiniam narių susirinkimui, pakartotinis Palangos kredito unijos visuotinis narių susirinkimas vyks 2018 m. kovo 29 d. 11 val. viešbutyje „AMBERTON GREEN APARTMENTS“, kurio adresas M. Valančiaus g. 1, Palanga (centre šalia bažnyčios). Pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

Į visuotinį susirinkimą atvykstantiems nariams su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kredito unijos narys turi teisę įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį kredito unijos visuotiniame narių susirinkime ar atlikti kitus veiksmus. Toks asmuo kredito unijos visuotiniame narių susirinkime gali atstovauti ne daugiau kaip trims kredito unijos nariams arba pagal sutartį įsigyti balsavimo teisę ne daugiau kaip iš trijų kredito unijos narių. Nario įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.

Įgaliotiniai turi pateikti Palangos kredito unijai įgaliojimą ar sutartį, pagal kurią įgyja balsavimo teisę, ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo ar pakartotinio susirinkimo dienos.

Tel. pasiteiravimui: (8-460) 53 553