03/01 

PRANEŠIMAS

Pagėgių kredito unijos narių dėmesiui!

 

     2018 m. kovo 19 d. 12 val. Pagėgių kredito unijos patalpose, adresu Vilniaus g. 36, Pagėgiai šaukiamas Pagėgių kredito unijos visuotinis narių susirinkimas.

Dėmesio! Neįvykus 2018 03 19  d. visuotiniam narių susirinkimui ( nesant kvorumui), pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2018 m. kovo 23 d. 15.00 val. adresu Jaunimo g. 3, Pagėgių kultūros centre.

Numatoma sekanti darbotvarkė:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  6. 2018-2020 m. veiklos plano tvirtinimas.
  7. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  8. Audito įmonės einamųjų 2018 m. ir dviejų ateinančių finansinių metų Pagėgių kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.
  9. Pagėgių kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

       Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti  Pagėgių kredito unijos patalpose, adresu Vilniaus g. 36, Pagėgiai.

Tel. pasiteiravimui: 8-441-57010

Pagėgių kredito unijos valdyba